Via OpenVisions wil ik, Jantine van Lisdonk, op mijn eigen wijze bijdragen aan een prettige, menswaardige en inclusieve wereld voor iedereen. Ik ben antropoloog, een blikverruimer, vernieuwer, doelgericht, strategische wegbereider, bruggenbouwer, bedachtzaam, nieuwsgierig en betrokken. Ik heb een fascinatie met ‘normaal’ en wat er gebeurt als we dat minder doen of zijn. Vaak richt ik me op maatschappelijk nieuwe, soms nog onzichtbare, taboe-achtige complexe thema’s, waarbij een open blik helpt om beweging te creëren. Vrouw maar niet altijd heel vrouwelijk. Samenwonend met mijn geweldige vriendin. Opgegroeid in een Brabants katholiek, wit gezin waar ‘hoe het hoort’ belangrijk was. Tegenwoordig heb ik een meer stedelijke mentaliteit en houd van leven in een salsa van mensen. Al zal ik altijd moeite blijven houden met het harde en niet gemoedelijke van de stad. De zachte g is gebleven.

onderzoeker, beleids- en strategisch adviseur, belangenbehartiger, spreker en schrijver

Al 15 jaar houd ik me bezig met emancipatie, diversiteit en inclusie. In rollen van beleidsgericht, toegepast en academisch onderzoeker (PhD), beleids- en strategisch adviseur, belangenbehartiger, spreker en schrijver. Dit heb ik onder andere gedaan vanuit de gemeente Rotterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vrije Universiteit Amsterdam en bij kenniscentrum Rutgers. Ook heb ik internationaal samengewerkt en gestudeerd (m.n. Zuid-Afrika, Kenia, Indonesië, Amerika, België) en dat heeft mijn blik en kennis immens verruimd. Wat we in Nederland normaal vinden, is echt niet altijd zo normaal.

van ‘minderhedenperspectief’ naar ‘normgroep’

Het perspectief en de stem vanuit de groep om wie het gaat, vind ik vanzelfsprekend en belangrijk. Vaak zit hier veel wijsheid en kracht, ontstaan vanuit worsteling, pijn en marginalisering. Steeds scherper zie ik dat voor verandering van de status quo, een ‘minderhedenperspectief’ of ‘acceptatie’ van lhbti+’ niet genoeg is. Fundamenteler is een blik op zogenaamde ‘meerderheden’ en ‘normgroepen’. Inzicht in welke visies, normaliseringsprocessen en gedrag bestaande patronen en verhoudingen in stand houden en wat werkt en nodig is voor verandering. Daarvoor is kennis en beleving van gemarginaliseerde groepen essentieel, omdat zij de blinde vlekken feilloos zien en ervaren.

oog voor blinde vlekken

Via mijn eigen blinde vlek over biseksualiteit ben ik tijdens mijn proefschrift onderzoek gerold in de inspirerende en soms heerlijke open-minded ‘wereld’ van mensen met bi+ gevoelens en ervaringen. Maar het is geen roze wolk. Bi+ mensen worden vaak niet gezien en erkend, krijgen te maken met stereotypen, voelen geen ruimte en worden vergeten in beleid, media en onderzoek. Met allerlei gevolgen. Het heeft me niet meer losgelaten en inmiddels zie ik mezelf als bi+ minded en ben mede-oprichter en strategisch adviseur kennis & beleid bij Bi+ Nederland. Het echt durven kijken naar eigen blinde vlekken en het ‘blindmakingsproces’ leert me veel over mezelf en de samenleving. Andere blinde vlekken waarin ik mezelf verdiep zijn seksediversiteit, witheid, relatiediversiteit en binair denken.

practice what you preach

Gaandeweg heb ik ontdekt dat leven en werken vanuit waarden doelgerichter, helder en impactvoller is. Voor mijzelf staan de waarden gelijkwaardigheid, vrijheid, moed en open-minded zijn centraal. Met een open blik willen zien, gaan zien en veranderen. Werken aan medemenselijkheid, inclusie, kansengelijkheid en toegankelijkheid. Practice what you preach, ofwel integriteit, vormt de basiswaarde. Grootse woorden, die ik elke dag op mijn manier in de praktijk probeer te brengen. Niet de makkelijkste weg, maar wel waarde(n)vol. Het brengt me in contact met mooie en fascinerende mensen, initiatieven en organisaties die willen openstaan, opstaan, ontwikkelen, veranderen en transformeren. Bijzonder!

Ontdekken wat ik voor jou kan betekenen? Stuur me een e-mail of bel me.

Interesse in wat ik heb gedaan, werkachtergrond en actuele reflecties? Zie LinkedIn.