Antropologische blik

Vanuit mijn antropologische blik onderzoek ik met aandacht voor verschillende perspectieven. Voor complexe maatschappelijke en organisatorische vraagstukken is het verbinden van kennis, beleid en praktijk belangrijk en en ik zie dit als essentiële sleutel voor verandering.

Gericht op verandering

Ik zie onderzoek en scans nooit als een doel op zich. Het is pas geslaagd wanneer uitkomsten en aanbevelingen leiden tot inzicht waardoor er verandering komt in beleid, houding en/of gedrag. Kortom, follow-up is belangrijk. Ook hierin kan ik adviseren.

Expertise op diversiteit, inclusie en emancipatie

Vaak richt mijn onderzoekswerk zich op ondervertegenwoordigde of gemarginaliseerde groepen die te maken krijgen met beperkende normen, kansen en vrijheden. Vanuit mijn onderzoeksexpertise op LHBTQI+ adviseer ik beleidsmakers en programma ontwikkelaars.

Toegepast, beleidsgericht en academisch onderzoek

Ik heb ervaring met toegepast, beleidsgericht en academisch onderzoek gericht op de overheid, maatschappelijke sector, zorgsector, internationale NGO wereld en ontwikkelingssamenwerking. Dit deed ik eerder vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vrije Universiteit Amsterdam en Rutgers. Mijn proefschrift onderzoek Uncomfortable Encounters vormde een combinatie van academisch en beleidsgericht onderzoek.

Organisatie scans en 0-metingen diversiteit en inclusie

Ook heb ik organisatie scans en volledige 0-metingen gedaan over diversiteit en inclusie bij grote organisaties. OpenVisions biedt een snelle Inclusie Quickscan aan voor middelgrote en kleine organisaties.

Verschillende methoden mogelijk

Met een antropologische en sociaalwetenschappelijke benadering (PhD in Sociologie) doe ik onderzoek vanuit zowel standaard kwalitatieve en mixed-methods onderzoeksvormen, als ook meer creatieve en participatieve onderzoeksvormen. Ik zoek altijd naar de combinatie van methoden die het beste past bij de onderzoeksvraag. Vanuit mijn ervaring met onderzoek naar sociaal gevoelige thema’s en met intercultureel werken, staat ethiek, dataveiligheid en zorgvuldig omgaan met mensen en informatie hoog in het vaandel.

Zelfstandig, samenwerking en aansturing van teams

Ik kan als projectleider gehele onderzoekstraject opzetten en uitvoeren en ben ook op onderdelen inzetbaar. Aansturing van (meertalige en internationale) onderzoeksteams is mogelijk. Ik werk graag samen, maar kan ook goed zelfstandig onderzoek uitvoeren.

Publicatielijst: Zie LinkedIn