De D&I Scan is bedoeld voor organisaties en bedrijven om basisinformatie te verkrijgen, zodat zij een diversiteit en inclusie (beleids)proces kunnen starten of verbeteren. Immers, meten is weten. De D&I Scan biedt inzicht in de huidige situatie omtrent beleid en voorzieningen, houdingen, ervaringen en gedrag van medewerkers. Er is ook aandacht voor draagvlak en weerstand gericht op D&I, sociale veiligheid en grensoverschrijding. Analyse naar groepen medewerkers is mogelijk. Dit geeft een stevige basis voor onderbouwd beleid, strategie, prioritering en implementatie.

Standaard D&I Scan

De standaard D&I Scan voor middelgrote en grote organisaties bestaat uit:

 1. Beleidsscan
 2. Survey onder medewerkers
 3. Focusgroep met D&I experts en betrokkenen

Oplevering: digitaal rapport met samenvatting & aanbevelingen en adviesgesprek

Uitbreidingen en op maat

De standaard D&I Scan kan worden uitgebreid en op maat worden gemaakt. Of en welke onderdelen nodig of wenselijk zijn, wordt samen besproken en vastgesteld.

Extra mogelijkheden:

 • vergelijkingen tussen groepen medewerkers van survey uitkomsten
 • open vragen in de survey
 • aanvullende thema’s in de survey
 • korte online interviews met medewerkers
 • korte live of online focusgroepen gericht op groepen medewerkers of thema’s
 • HR Metrics om verschillen in instroom, doorstroom en uitstroom tussen groepen te monitoren
 • D&I analyse van aanbod, services en taalgebruik
 • Herhaalmetingen om ontwikkelingen te monitoren

Samenwerking met D&I professionals of onderzoekers is mogelijk, bijvoorbeeld als de D&I Scan onderdeel is van een adviestraject of om specifieke expertise te betrekken.

Voor eventuele follow-up begeleiding in vervolgstappen, zoals beleidsontwikkeling en trainingen, werk ik met vaste netwerkpartners, waaronder Mondiaal Training. Ik bied altijd een vrijblijvend en gratis eerste adviesgesprek.

Vraagstuk-gericht kwalitatief onderzoek

Wanneer in je organisatie een specifiek D&I vraagstuk speelt, dan kan kwalitatief onderzoek (bv. via interviews, gesprekken, focusgroepen en documentanalyse) daar goed inzicht in bieden. Dit deed ik bijvoorbeeld voor een welzijnsorganisatie gericht op discriminatie en racisme ervaringen en op dit moment naar doorstroom van vrouwen bij een ministerie.

Achtergrond

In de D&I Scan combineer ik mijn onderzoeksexpertise en diversiteitsexpertise. Vanuit een antropologische en sociaalwetenschappelijke benadering (PhD in Sociologie) ben ik thuis in standaard kwalitatieve, kwantitatieve en ook creatieve en participatieve onderzoeksmethoden. Ik heb gewerkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vrije Universiteit en Rutgers (nationaal en internationaal). Hier deed ik ook 0-metingen, baselines en organisatiescans. Ethiek, dataveiligheid en zorgvuldig omgaan met mensen en informatie staat hoog in het vaandel.

Al 18 jaar richt ik me op allerlei vormen van diversiteit, variërend van culturele diversiteit, gender diversiteit en lhbtiq+. Op de pagina’s Diversiteitsexpert en Over kun je meer lezen hierover.