De Inclusie Quickscan is bedoeld voor organisaties en bedrijven om basisinformatie te verkrijgen om een diversiteit en inclusie proces of traject mee te starten. Immers, meten is weten en meer inzicht is de basis voor vernieuwing en ontwikkeling. De Inclusie Quickscan biedt kennis over de huidige situatie en geeft richting aan het formuleren van eerste acties.

3 onderdelen

De standaard Nederlandse of Engelstalige Inclusie Quickscan bestaat uit drie onderdelen: 1) HR Analytics over de personeelssamenstelling 2) Beleidsscan en 3) Survey Diversiteit en Inclusieve Cultuur onder een selectie van medewerkers.

Output van de Inclusie Quickscan

De Inclusie Quickscan leidt tot een totaalbeeld hoe de organisatie het doet op 9 indicatoren van diversiteit en inclusie. Dit beeld wordt gebaseerd op personeelsdata, kwantitatieve en kwalitatieve data. Er wordt een bondig rapport opgeleverd, gevolgd door een adviesgesprek.

Uitbreiding of op maat

Uitbreiding is mogelijk in omvang, thema’s en aanvullende methoden (o.a. interviews, focusgroep discussies, valideringssessies). De survey kan ook worden doorontwikkeld naar een volledige organisatie 0-meting waarin vergelijkingen tussen groepen en herhaalmetingen mogelijk zijn. Uiteraard kan ook een volledig op maat gemaakt onderzoek worden ontwikkeld en uitgevoerd. Voor eventuele follow-up begeleiding in vervolgstappen, zoals beleidsontwikkeling en trainingen, werk ik met vaste netwerkpartners, waaronder Mondiaal Training. Ik bied altijd een vrijblijvend en gratis eerste adviesgesprek.

Achtergrond

In de Inclusie Quickscan combineer ik mijn onderzoeksexpertise en diversiteitsexpertise. Vanuit een antropologische en sociaalwetenschappelijke benadering (PhD in Sociologie) ben ik thuis in standaard kwalitatieve, kwantitatieve en ook creatieve en participatieve onderzoeksmethoden. Ik heb gewerkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vrije Universiteit en Rutgers (nationaal en internationaal). Hier deed ik ook 0-metingen, baselines en organisatiescans. Ethiek, dataveiligheid en zorgvuldig omgaan met mensen en informatie staat hoog in het vaandel.

Al 15 jaar richt ik me op allerlei vormen van diversiteit, variĆ«rend van culturele diversiteit, sekse en gender diversiteit tot seksuele en relatie diversiteit. Op de pagina’s Diversiteitsexpert en Over kun je meer lezen hierover.