Als diversiteitsexpert en antropoloog kijk ik met een scherpe blik als insider-ousider tegelijkertijd van binnenuit een organisatie en/of systeem en als frisse buitenstaander. Hierdoor komen blinde vlekken in beeld. Meer en beter inzicht leidt tot ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling.

Ik bied mijn expertise in meerdere vorm aan.

Spreker en schrijver

Ik spreek en schrijf graag over ‘wat we normaal vinden, maar niet zo normaal is’. Het kan ook gaan over visie op emancipatie; een kritische blik op onze Nederlandse tolerantie; sekse, gender, seksuele en relatie diversiteit; voorbij non-binair denken; en leren je blinde vlekken te zien.

Een Genderblik, Heteroblik, Leefvormblik of Diversiteitsblik

Heb je een Genderblik, Heteroblik, Leefvormblik of algehele Diversiteitsblik nodig in je organisatie, website, projecten, producten, communicatie en/of (beleids)documenten? Twijfel je of jullie taalgebruik inclusief en actueel is? Onbewuste stereotypering en uitsluiting van mensen op basis van sekse, gender, seksuele oriëntatie en/of cultuur komt nog vaak voor. Wil je eens een check of teksten, beelden en boodschappen onbedoeld uitgaan van alleen mannen of vrouwen? Of hetero mensen? Of van standaard gezinnen? Of van witte mensen? Is er onnodig sprake van hokjes- en binair denken? Is er sprake van onnodige sekseregistratie? Wordt er onnodig of vreemd ‘ge-gendered’ waarbij vrouwen en mannen zonder goede reden anders in beeld en tekst naar voren komen. Worden non-binaire, trans en intersekse mensen uitgesloten of niet aangesproken? Of LHBTQI+ mensen? Of mensen van kleur?

Ik heb een scherpe blik en ben op de hoogte van de laatste Diversiteit en Inclusie trends voor inclusief taalgebruik. De Genderblik, Heteroblik, Leefvormblik of algehele Diversiteitsblik bied ik aan in de vorm van:

  • snelle check voor aandachtspunten
  • feedback op concrete teksten, beelden en (impliciete) boodschappen
  • herschrijven van teksten en boodschappen met beeldadvies zodat deze divers en inclusief zijn en in lijn zijn met huidige D&I trends

Ik bied altijd een vrijblijvend en gratis eerste adviesgesprek.

Beleidsadvies en tekst ontwikkeling

Ik begeleid in de ontwikkeling van diversiteit en inclusie beleid, het co-ontwikkelen en schrijven hiervan. Ook kan ik beleid doorvertalen naar website teksten en handreikingen of inclusiewijzers ontwikkelen. Ik bied altijd een vrijblijvend en gratis eerste adviesgesprek.